Kategorier
Okategoriserade

Byta bank

Att byta bank är ett enkelt sätt att få bättre villkor. Trots det är många bankkunder lojala. En studie som genomfördes av Konsumentverket 2018, visade att 30 procent försökt eller funderat på att byta bank, men inte gjort det.

– Vissa tror att det är väldigt svårt, men i dag är det väldigt lätt. Det handlar mest om att man behöver byta lönekonto, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Men det finns några faktorer som är bra att tänka på innan du byter bank – särskilt om det handlar om att flytta ett bolån. Om det befintliga lånet tecknades före amorteringsreglerna började gälla, kanske bytet av bank innebär att det nya lånet omfattas av kravet. Det menar Eva Lindström, jurist på Konsumeternas bank och finansbyrå.

– Det är inte säkert att man får amorteringsfritt i den nya banken. Det är en sak att de måste kräva amortering under vissa förutsättningar, men det kan också vara så att banken har en egen amorteringspolicy. Det är sådant man ska fråga om innan man begär en offert, säger hon.

https://www.dn.se/ekonomi/tank-pa-det-har-nar-du-byter-bank/

Kategorier
Okategoriserade

Cecilia Skingsley, vice riksbankschef

Coronakrisen pressar svensk ekonomi in i ett allvarligt läge, enligt vice riksbankschef Cecilia Skingsley. Men att sänka styrräntan till minus igen tror hon inte skulle vara rätt åtgärd – inte just nu i alla fall.

– Andra åtgärder är mer verkningsfulla, säger hon på en webbkonferens anordnad av Swedbank.

Att trycka ned räntorna och därmed få fart på kreditgivningen är avgörande i den typ av massiv ekonomisk kris som nu råder. Detta är ett starkt argument för att sänka styrräntan från noll till minus igen.

Men Riksbanken – som höjde räntan till noll så sent som i december i fjol – har än så länge valt att inte gå den vägen. Det finns andra åtgärder som ger det stöd i krisen som behövs, enligt Cecilia Skingsley.

Läs mer: https://www.dn.se/ekonomi/vice-riksbankschefen-laget-ar-valdigt-allvarligt/

Kategorier
Okategoriserade

Ekonomiska analyser

Här skall vi ägna oss åt ekonomiska analyser på aktuella media artiklar. En av de pålitliga källor vi använder oss av är Mäklarstatistik

bostadslån Mäklarstatistik

Bostadslån och hur bra eller dåliga de är hänger ihop med bostadsmarknaden och den läser man av på ett bra sätt från Mäklarstatistik. Just nu i Augusti 2020 kan vi se att bostadsmarknaden sakta återhämtar sig något. Här får man normalt akta sig för att tolka Juli-data då försäljningarna normalt är mycket färre under Juli men inte i år. 45% högre Juli försäljning i år jämfört med 2019.

Rekordförsäljning i Juli

Antal objekt som såldes i Juli 2020 i Stor-Stockholm var 2606 och motsvarande Juli 2019, 2018 och 2017 var 1796 st, 1708 st, 1665 st

bostadslån Mäklarstatistik